กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงข้อมูลความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน หลังเกิดเหตุนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่าน จ.นนทบุรี ที่ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสียชีวิต เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกล้อเลียน โดยระบุว่า เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา

โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิต ของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยทั้งนี้ พบแรงจูงใจผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้รับความเครียดทางสังคม จากความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟน ส่วนใหญ่มาจากความคับข้องใจจากเพื่อนร่วมชั้น เกือบทั้งหมดเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ส่วนมากมีปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียนและเคยแสดงสัญญาณบางอย่างที่อาจก่อความรุนแรง มากกว่าครึ่งให้ความสนใจในเรื่องที่เป็นความรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีรูปแบบหรือลักษณะของผู้ก่อเหตุที่ตายตัว

Categories: news