แผลที่ฉีดโดยมีการหดตัวของเนื้องอกมากกว่าร้อยละ 10 ในผู้ป่วย 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมทั้งแผลที่ฉีดเข้าไปและไม่มีการฉีดพ่นอัตราการเกิดโรคที่เสถียรคือ 86 เปอร์เซ็นต์ ตั้งข้อสังเกตว่าเกณฑ์ RECIST อาจไม่สามารถจับภาพผลลัพธ์ของการทดลองนี้ได้อย่างถูกต้อง “เมื่อเราฉีดเนื้องอกเซลล์ภายในมันตายและกลายเป็นเนื้อตาย

ในขณะที่เนื้อเยื่อที่เหลือจะกลายเป็นอักเสบทำให้แผลมีขนาดใหญ่กว่าเนื้องอกที่เป็นต้นฉบับด้วยเหตุนี้การประเมินผลผ่าน RECIST ไม่ถูกต้องสะท้อนถึงการลดภาระเนื้องอกใน ผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อนร่วมงานได้ทำการประเมินความงอกของสปอร์แบคทีเรียด้วยวิธีทางคลินิกและรังสี ในผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 24 รายเนื้องอกจากร้อยละ 46 แสดงการงอกของสปอร์และการแพร่กระจายของเซลล์เนื้องอก

Categories: health news