คัดเลือกสารประกอบแต่ละตัวจากสารสกัดจากใบของ Mallotus สำหรับกิจกรรมเปิด KCNQ1 ยืนยันหนึ่งช่องที่รู้จักกันก่อนหน้านี้จากนั้นพวกเขาใช้การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อระบุเว็บไซต์ที่มีผลผูกพันสำหรับยาเสพติดเหล่านี้ใน KCNQ1 และยืนยันไซต์ที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้โดยใช้การศึกษาหน้าที่ของช่องที่กลายพันธุ์ยังพบว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงยาใหม่ที่พวกเขาค้นพบ

มีอยู่ในช่องทางที่แตกต่างกันคือ KCNQ2 / 3 ซึ่งพบในสมองและเชื่อมโยงกับโรคลมชักและโรคไข้สมองอักเสบ การค้นพบไซต์ใหม่นี้อาจเป็นแนวทางในการปรับปรุงยาต้านโรคลมชัก การหยุดชะงักทางพันธุกรรมของ KCNQ1 ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นตายและยังเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และต่อมไทรอยด์และต่อมใต้สมองผิดปกติ KCNQ2 / 3 ทำให้เกิดโรคลมชักและพัฒนาการล่าช้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ ช่องทางและเอาชนะผลกระทบของการหยุดชะงักของพันธุกรรมการค้นพบพฤกษศาสตร์ใหม่ที่อาจช่วยในกลยุทธ์การพัฒนายาของ KCNQ เน้นถึงความสำคัญของการปกป้องพันธุ์พืชที่สามารถผลิตการบำบัดแบบใหม่ ๆ ได้ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การสูญเสียที่อยู่อาศัย ทรัพยากรอันมีค่า

Categories: health news