ทูตซีเรียของสหประชาชาติบาชาร์จาฟารียืนยันว่าบริเวณเขตกันชนเป็นชั่วคราวและ Idlib ก็จะกลับคืนสู่การควบคุมของรัฐบาลอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสหวังที่จะขยายการหยุดยิงเพื่อให้ขบวนคุ้มกันเข้าสู่ Idlib ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่าสามล้านคนระหว่างการโทรศัพท์กับปูตินก่อนการประชุมสุดยอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายมารอนได้ย้ำถึงเป้าหมายของเขาในการขยายการหยุดยิงใน Idlib

ห้ามอาวุธเคมีตรวจสอบการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและหาตารางเวลาสำหรับกระบวนการทางการเมือง” พระราชวังเอไลเซกล่าวว่า’ความคาดหวังที่พอประมาณ’ผู้เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวถึงความหวังในการแก้ปัญหาในระยะยาวก่อนการประชุมสุดยอดโดยพระราชวังเอลีเซ (Elysee Palace) พูดถึง “ความคาดหวังที่พอประมาณ” และโฆษก Dmitry Peskov ของปูตินกระตุ้นให้ทุกฝ่าย “เป็นเรื่องจริง”

Categories: news